HOSHIZAKI 星崎組合式製冰機
IM-240DNE/ IM-240DNE-23

規格表PDF

IM-240DNE

 • 尺寸:

  1084×700×500 mm (w/o bin)

  1084×710×1120 mm (w/ST-200A)

  1220×820×1611 mm (w/B-801SA)

 • 功率:1130 w
 • 日產量*:240 kg / 529 lb

IM-240DNE-23

 • 尺寸:

  1084×700×500 mm (w/o bin)

  1084×710×1120  mm(w/ST-200A)

  1220×820×161 mm1(w/B-801SA)

 • 功率:1130 w
 • 日產量*:225 kg / 496 lb
*產品不斷改良,如有更改,均以實物為準。
上述日產量在環境溫度低於10ºC及入水溫度低於10ºC下測量所得。

 

查詢