HOSHIZAKI 星崎四門雪櫃
HR‑146MA-S/ HR‑148MA-S/ HF‑146MA-S/ HF‑148MA-S

銀星

產品規格表 可度身定製項目


HR-146MA-S

 • 尺寸:1400 x 650 x (1900+100) mm
 • 功率:343 w
 • 溫度範圍: -2 ~ +12 ℃
 • 容量:1021 L

HR-148MA-S

 • 尺寸:1400 x 800 x (1900+100) mm
 • 功率:412 w
 • 溫度範圍:-6 ~ +12 ℃
 • 容量:1243 L

HF-146MA-S

 • 尺寸:1400 x 650 x (1900+100) mm
 • 功率:696 w
 • 溫度範圍:  -23 ~ -7 ℃
 • 容量:1011 L

HF-148MA-S

 • 尺寸:1400 x 800 x (1900+100) mm
 • 功率:740 w
 • 溫度範圍:-23 ~ -7 ℃
 • 容量:1233 L
*產品不斷改良,如有更改,均以實物為準。
* 電源:單相/220V/50Hz
*雪櫃頂部請預留300 MM 空間散熱
查詢